Καλωσήρθατε στο site μας

Η εταιρεία TIP Τεχνική Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2017 από τον Θάνο Ιωάννη και τον Τουμασάτο Παρασκευά, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, με σκοπό τη δραστηριοποίηση στη βαριά βιομηχανία, από την οποία και έχουν αντλήσει την μακρόχρονη εργασιακή τους εμπειρία.

Τα αντικείμενα στα οποία έχουν δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν, καλύπτουν ευρύ φάσμα εφαρμογών, το οποίο περιλαμβάνει τις βιομηχανίες τσιμέντου, βιομηχανίες επεξεργασίας μετάλλων (χαλυβουργία, αλουμίνιο, κ.λπ.), λατομεία, μονάδες σκυροδέματος, ναυπηγεία, διυλιστήρια, καθώς και λοιπών μικρότερων μονάδων και εργοστασίων.
Σκοπός της εταιρείας είναι να αναλαμβάνει και να φέρνει σε πέρας τεχνικά έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας, πάντα με γνώμονα την ασφάλεια της εκτέλεσης, την ποιότητα των εργασιών και την άμεση ανταπόκριση στον συνεργάτη-πελάτη.

Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία αναλαμβάνει έργα «με το κλειδί στο χέρι», μελέτες-εφαρμογές μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού αντικειμένου, έργων πολιτικού μηχανικού, συντηρήσεις εργοστασίων, εγκαταστάσεις μηχανημάτων, δικτύων υποδομής και παντός είδους κατασκευές.
Η εταιρεία απασχολεί σε μόνιμη βάση άρτια καταρτισμένο προσωπικό, με μακρόχρονη εμπειρία στο αντικείμενο, η συνεργασία της με το οποίο αριθμεί πολλά έτη.

Η εταιρεία TIP Τεχνική Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2017 από τον Θάνο Ιωάννη και τον Τουμασάτο Παρασκευά, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, με σκοπό τη δραστηριοποίηση στη βαριά βιομηχανία, από την οποία και έχουν αντλήσει την μακρόχρονη εργασιακή τους εμπειρία.

Τα αντικείμενα στα οποία έχουν δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν, καλύπτουν ευρύ φάσμα εφαρμογών, το οποίο περιλαμβάνει τις βιομηχανίες τσιμέντου, βιομηχανίες επεξεργασίας μετάλλων (χαλυβουργία, αλουμίνιο, κ.λπ.), λατομεία, μονάδες σκυροδέματος, ναυπηγεία, διυλιστήρια, καθώς και λοιπών μικρότερων μονάδων και εργοστασίων.
Σκοπός της εταιρείας είναι να αναλαμβάνει και να φέρνει σε πέρας τεχνικά έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας, πάντα με γνώμονα την ασφάλεια της εκτέλεσης, την ποιότητα των εργασιών και την άμεση ανταπόκριση στον συνεργάτη-πελάτη.

Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία αναλαμβάνει έργα «με το κλειδί στο χέρι», μελέτες-εφαρμογές μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού αντικειμένου, έργων πολιτικού μηχανικού, συντηρήσεις εργοστασίων, εγκαταστάσεις μηχανημάτων, δικτύων υποδομής και παντός είδους κατασκευές.
Η εταιρεία απασχολεί σε μόνιμη βάση άρτια καταρτισμένο προσωπικό, με μακρόχρονη εμπειρία στο αντικείμενο, η συνεργασία της με το οποίο αριθμεί πολλά έτη.

Κατασκευές στις εγκαταστάσεις μας

Πελάτες

Έργα μας

2017
ΑΓΕΤ Ηρακλής – εργοστάσιο Μηλακίου:
Εγκατάσταση σακόφιλτρου αποκονίωσης στη νέα αποθήκη κλίνκερ

2017
ΑΓΕΤ Ηρακλής – εργοστάσιο Μηλακίου:
Κατασκευή & τοποθέτηση νέου αγωγού όδευσης Μύλου Τσιμέντου 1

2018
ΑΓΕΤ Ηρακλής – εργοστάσιο Μηλακίου:
Γενική επισκευή σπαστήρα ασβεστολίθου

2018
ΑΓΕΤ Ηρακλής – εργοστάσιο Μηλακίου:
Αντικατάσταση θωρακίσεων στη χοάνη σχιστολίθου

2018
ΑΓΕΤ Ηρακλής – εργοστάσιο Βόλου:
Αντικατάσταση καδένας καδοφόρου Aumund C2

2019
ΑΓΕΤ Ηρακλής – εργοστάσιο Μηλακίου:
Κατασκευή & εγκατάσταση συστήματος εφεδρικού radial ανεμιστήρα

2019
ΑΓΕΤ Ηρακλής – εργοστάσιο Μηλακίου:
Αντικατάσταση airslides στον πυθμένα του σιλό φαρίνας

2019
ΑΓΕΤ Ηρακλής – εργοστάσιο Μηλακίου:
Κατασκευή & εγκατάσταση χοάνης εκφόρτωσης καρβούνου

2019
ΑΓΕΤ Ηρακλής – Κέντρο διανομής Ηρακλείου:
Μετατροπή ταινιοδρόμου

2019
ΑΓΕΤ Ηρακλής – εργοστάσιο Βόλου
Μελέτη – Κατασκευή υδραυλικού παταριού πρόσβασης σε σιλοφόρα

2020
ΑΓΕΤ Ηρακλής – εργοστάσιο Βόλου
Μετατροπή γραμμής RDF

2017
ΛΑΒΑ Α.Ε. – γυψωρυχείο Αλτσί Κρήτης:
Εγκατάσταση γραμμής διαβαθμισμένου υλικού

2017
Lafarge Beton – μονάδα σκυροδέματος Αχαρνών:
Γενική επισκευή μίξερ & αντικατάσταση ηλεκτρομειωτήρων αυτού

2018
Lafarge Beton – λατομείο Αλιβερίου:
Μελέτη, κατασκευή & εγκατάσταση υδραυλικού συστήματος εκκένωσης σιλό

2020
ΤΙΤΑΝ- Κέντρο διανομής Ηρακλείου
Εγκατάσταση γραμμής τσιμέντου

2021
INTERBETON – γυψωρυχείο Αλτσί Σητείας (Κρήτη)
Αμμοβολή – βαφή & συντήρηση σκάλας φόρτωσης πλοίων

2021
ΤΙΤΑΝ – Κέντρο διανομής INTERBETON Ρεθύμνου
Εγκατάσταση σιλό 300tn

2021
IMERYS – Ιτέα
Ενίσχυση γέφυρας φόρτωσης

2022
IMERYS – Μήλος
Αντικατάσταση πλαγιοκάλυψης αποθήκης μπεντονίτη

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • ΒΙΠΑ Μάνδρας, θέση Ντράζεζα, 19600

  • +30 213 0449267
  • +30 694 4564083

Φόρμα Επικοινωνίας